Reklamáció és az áru visszaküldése

 

cm

 

Kérjük, töltse ki az űrlapot, mielőtt visszaküldi nekünk az árut. A reklamációs űrlap kitöltésével Ön felgyorsítja az áru visszaküldésére vonatkozó kérelmének, illetve annak reklamációjának feldolgozását.

Chilli Manufaktura s.r.o., Jókiaho 46, 946 51 Nesvady, SK

A webáruház (e-shop) reklamációs feltételei

az általános szerződési feltételek szerves részét képezi

Reklamáció csak az eladótól vásárolt és a vevő tulajdonában lévő árukra vonatkozik.
Abban az esetben, ha a tulajdonjog még nem szállt át az eladóról a vevőre, az eladó a hatályos jogszabályoknak megfelelően a követelés kezelésének jogát csak a 151a. a Ptk.
Ha a vevő fogyasztó (természetes személy, aki nem üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy hivatása körében jár el), minden felkínált árura 24 hónap garanciát vállalunk, kivéve, ha az áruval együtt másként szerepel, és az eljárás a Fogyasztóvédelmi törvény és a Polgári Törvénykönyv, valamint jelen panasztételi feltételek szerint. Ha a vevő nem fogyasztó, az eljárás a Kereskedelmi törvénykönyv előírásai szerint történik és a jótállási idő 1 év. A jótállási idő az árunak a fuvarozó cégtől vagy közvetlenül az eladótól történő átvételének napjával kezdődik, ha az árut a vevő személyesen veszi át az átvétel napján.
A vevő a hiba felfedezését követően haladéktalanul köteles reklamációt benyújtani az eladónál.
A hibákért való felelősség nem terjed ki az alábbi használatból eredő hibákra:
a hiba a termék Vásárló által okozott mechanikai sérülése miatt keletkezett,
a termék nem megfelelő kezelése a használati utasításban leírtaktól eltérő módon,
az árut olyan körülmények között használja, amelyek nem felelnek meg az áru természetes környezetének nedvességtartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak,
az áru gondozásának és karbantartásának elhanyagolása,
az áruk sérülése a túlzott rakodás miatt,
az árut a dokumentációban meghatározott feltételek, az általános elvek, a műszaki szabványok vagy a biztonsági előírások megsértésével vagy a garanciális feltételek egyéb módon történő megsértésével használja.
A természeti katasztrófa okozta meghibásodások is kizártak a hibafelelősségből.
A hibákért való felelősség nem terjed ki az áru (vagy annak alkatrészeinek) az áru használatából eredő normál kopására sem. A termék rövidebb élettartama ezért nem tekinthető hibának és nem érvényesíthető.
A reklamált árut az alábbi címünkre kell elküldeni, de nem utánvéttel vagy személyesen a kapcsolattartási címre. Az árut megfelelően be kell csomagolni, hogy a szállítás során ne sérüljön meg az áru, javasoljuk az áru ajánlott küldeményként vagy biztosított küldeményként történő feladását. Az áruhoz csatolni kell a vásárlást igazoló (számla) másolatát és a hiba leírását, vagy javasoljuk a vásárlást igazoló dokumentummal együtt kitöltött Reklamációs lap csatolását. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). A panaszt kizárólag írásban (postai úton) vagy személyesen (nem e-mailben) kell benyújtani.
Az eladó visszaigazolja a reklamáció beérkezését, és a vevőnek megfelelő formában visszaigazolja az áruigény benyújtását. A reklamáció benyújtásának napjának az eladónak való átadás napja minősül. Ha a visszaigazolás azonnali kézbesítésére nincs lehetőség, úgy azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció feldolgozásáról szóló dokumentummal együtt kell kézbesíteni. A reklamáció feldolgozásának visszaigazolását írásban küldjük meg.

Az eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától számított 3 napon belül meghatározni a reklamáció kezelésének módját. Indokolt esetben, különösen, ha az áru komplex műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után az eladó a reklamációt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a panasz később is kezelhető. A reklamáció feldolgozása azonban nem tarthat tovább 30 napnál a követelés benyújtásától számítva. A reklamáció feldolgozására nyitva álló 30 napos határidő lejárta után a vevőnek jogában áll elállni az adásvételi szerződéstől, és az áru teljes összegét visszakapja, vagy jogában áll az árut újra cserélni. .
A vevő jogai reklamáció benyújtásakor:
eltávolítható hiba esetén a Vevőnek joga van azt ingyenesen, szakszerűen és időben eltávolíttatni. A hiba elhárításának módjáról az eladó dönt. A Vevő a hiba kijavítása (javítása) helyett követelheti a hibás termék kicserélését hibátlanra, ha ez az eladónak az áru árára vagy a hiba súlyosságára tekintettel indokolatlan költséggel nem jár,
olyan javíthatatlan hiba esetén, amely a tárgy rendeltetésszerű használatát akadályozza, a vevőnek joga van vagy a tárgyat kicserélni, vagy az adásvételi szerződéstől elállni (visszatérítés) vagy árengedményre.
a reklamáció rendezettnek minősül, ha a reklamációs eljárás a reklamált áru leszállításával, annak kicserélésével vagy az áru vételárának visszaszolgáltatásával, a teljesítés átvételére vonatkozó írásbeli felhívással vagy annak indokolt elutasításával zárul.
Áru sérülésmentes, ill az áru átvételekor ellenőrizni kell a csomagolás sértetlenségét (az áru átvételi utasítása szerint), mivel az áru a szállítás során megsérülhet, javasoljuk, hogy a vásárlók az árut csomagolják ki és a fuvarozó jelenlétében vizsgálják meg. Aláírásával kijelenti a futárnak, hogy a csomagolás sértetlen.
Ezek a reklamációs feltételek az általános üzleti feltételek szerves részét képezik, és az eladó fenntartja a jogot, hogy azokat bármikor, a vevő előzetes értesítése nélkül is megváltoztassa.

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatásának javítására, teljesítményének elemzésére és a használattal kapcsolatos adatok gyűjtésére. Harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk erre a célra, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az „Összes süti elfogadása" gombra kattintva kifejezi hozzájárulását az adatkezeléshez. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Mutasd a részleteket

Bejelentkezés