Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF

 

cm

 

ÁSZF

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1 Az eladó a Chilli Manufaktura cég, Jókaiho 46, Nesvady 946 51, tel.: 00421905335691, E-mail: shop@chillimanufaktura.eu, azonosítószám: 52570185, OR lajstromszám: OR 13/490 fájlszám.
1.2 Vevő az a természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon kapcsolatba lép az eladóval az eladó által kínált áru megvásárlása céljából.
1.3 Vevőnek minősül minden természetes vagy jogi személy, aki bármilyen módon megkeresi az eladót azzal a kéréssel, hogy az eladó olyan árut vásároljon, amely nem szerepel az ajánlatban, ezen áruk megvásárlásának szándékával.
1.4 Az eladó webáruházának weboldalának használatával és a megrendelés visszaigazolásával a vásárló elfogadja a jelen ÁSZF-et.
1.5 Jelen Általános Szerződési Feltételek az új Általános Szerződési Feltételek kiadásáig érvényesek.

2. MEGRENDELÉS

2.1 A vásárló az alábbiak szerint rendelheti meg az árut:
a) az eladó honlapján található bevásárlókosáron keresztül,
2.2 A vevő a megrendelés elküldésével vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a kialkudott áru árat megfizeti.
2.3 Az eladó az elküldött megrendelést 24 órán belül e-mailben visszaigazolja, és egyúttal tájékoztatja a vásárlót az áru elérhetőségéről és szállítási dátumáról. Minden visszaigazolt megrendelés kötelező érvényű!
2.4 Az eladó vállalja, hogy a megrendelésnek megfelelően a megfelelő típusú és mennyiségű árut a megállapodás szerinti áron szállítja.
2.5 A megrendelést a vásárló a megrendelést követő 24 órán belül indoklás nélkül lemondhatja. A vásárló a megrendelést az eladó honlapján, telefonon vagy e-mailben a Vevő rovatban mondhatja le. A megrendelés törlési feltételeinek teljesülésének ellenőrzése után az eladó e-mailben vagy telefonon visszaigazolja a megrendelés törlését a vásárlónak. Abban az esetben, ha a megrendelt áru összegét már kifizették, az eladó a pénzt visszautalja a vevő bankszámlájára, vagy az általuk egyeztetett egyéb módon kézbesíti.
2.6 Az eladónak jogában áll elállni a rendeléstől, ha a megrendelt árut nem lehet biztosítani. Ebben az esetben a vevő a kifizetett összeget haladéktalanul visszaküldi, vagy ha a vevő beleegyezik, csereárut vagy más megoldást ajánl fel. Az eladónak jogában áll elállni a rendeléstől akkor is, ha nem tud kapcsolatba lépni a vevővel (hibás vagy hiányzó elérhetőség, elérhetetlenség, ...).

3. ÁRAK

3.1 Az eladó ÁFA-fizető.
3.2 A megrendelés alapárához az áru szállításának ára hozzáadódik, a vevő által választott szállítási módtól függően. Az ár a megrendelt áru össztömegéből adódik, és az aktuális árfolyam közvetlenül a megrendelésben látható (szállítási módonként). A csomagolást a szállítási díj tartalmazza. 3.3 A kedvezmények csak egyenként vehetőek igénybe, más kedvezménnyel összevonva kedvezmény érvényesítésére nincs lehetőség

4. FIZETÉS

4.1 A vevő az árut utánvéttel vagy (előleg)számla alapján az eladó számlájára történő átutalással fizetheti. Az eladó a megküldött megrendelés alapján (előleg) számlát állít ki, amelyet a megrendelés visszaigazolásával együtt e-mailben küld el. A vásárló ezt a fizetést az alábbiak szerint teljesítheti: a) számlájáról történő átutalási megbízással, b) közvetlen készpénzbefizetéssel az eladó számlájára, c) Pay Pa fizetési rendszerrel, d) GoPay fizetési rendszerrel, e) készpénzzel kiszállítás alatt.
4.2 A fizetés csak euróban lehetséges.
4.3 Az eladó az adóbizonylatot (számlát) az áruval együtt megküldi a vevőnek, vagy elektronikusan megküldi.

5. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

5.1 Az eladó által felajánlott áruk szállítási ideje a legtöbb esetben a megrendelés visszaigazolásától számított 8 munkanapon belül, a maximális szállítási idő 14 nap vagy a vevővel való megegyezés alapján meghosszabbítható. A szállítás időpontjáról és a kiszállítás dátumáról az eladó a vevőt a megrendelés telefonos visszaigazolásakor tájékoztatja. Amennyiben a vásárló a meghirdetett meghosszabbított szállítási határidővel nem elégedett, lehetősége van a rendelés elállására a jelen ÁSZF 2.5. pontja szerint. 5.3 Az árut a megrendelés visszaigazolása és az eltávolítási feltételek teljesülése után azonnal kiszállítjuk.

6. ÁRU SZÁLLÍTÁSA

6.1 Az eladó úgy biztosítja az áru kiszállítását, hogy a vevő a megrendelésben felkínált lehetőségek közül választhasson: a) futárszolgálattal, b) Szlovák Postával.
6.2 Az átvétel helye a vevő rendelése alapján kerül meghatározásra. A szállítás teljesítésének minősül az áru megjelölt helyre történő kiszállítása.
6.3 Az áru megfelelően be van csomagolva és rögzítve. A vevő az áru átvételekor köteles ellenőrizni a küldemény sértetlenségét.
6.4 Az eladó az áruval együtt számlát (adóbizonylatot) vagy szállítólevelet bocsát a vevő rendelkezésére.
6.5 Az eladó felelős az áruért mindaddig, amíg azt a vevő át nem veszi. Az árut attól a pillanattól kell tekinteni, hogy a vevő az áru átvételét írásban megerősíti.
6.6 Az eladó nem vállal felelősséget a megrendelt árunak a fuvarozó által okozott késedelmes kézbesítéséért. A fuvarozó teljes felelősséggel tartozik a szállítmányban okozott károkért. Az ilyen eseteket az eladó úgy oldja meg, hogy a fuvarozónak okozott összes kár megfizetése után új árut szállít a vevőnek.
6.7 Nagyobb érdeklődés esetén előfordulhat, hogy áruhiányunk van, így az Ön által megrendelt árut több csomagban is tudjuk szállítani, miközben Ön egy csomag után fizeti a postaköltséget és a csomagolást.

7. A fogyasztó elállása a szerződéstől a P. Törvénykönyv 1829. § -ának 1. cikk szerint

7.1 A törvénynek megfelelően a vevő jogosult a teljesített megrendeléstől indoklás nélkül elállni (a törvény szerint "az adásvételi szerződéstől", ha a vevő már átvette az árut) a naptól számított 14 munkanapon belül. az áru átvételéről.
7.2 A visszaküldendő árunak: a) sértetlennek, b) hiánytalannak kell lennie (tartozékokkal, dokumentációval, ...), c) a mellékelt vásárlást igazoló bizonylattal együtt.
7.3 Ha a vásárló úgy dönt, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek 7.1. pontja szerint visszaküldi az árut, köteles:a) írásban felvenni a kapcsolatot az eladóval a teljesített megrendeléstől való elállási kérelmével, feltüntetve a megrendelés számát (változó szimbólum), a vásárlás dátuma és a visszatérítés számlaszáma,b) az árut visszaküldeni az eladó címére - ajánlott ajánlott levélben, biztosítva és megfelelő csomagolásban feladni, hogy a szállítás során ne maradjon rajta írás, ragasztás vagy egyéb az eredeti csomagolás és magának az árunak a megromlása (az eladó nem vállal felelősséget az áru esetleges elvesztéséért vagy sérüléséért a szállítás során), c ) az áru visszaküldésével kapcsolatos költségek fedezésére (posta, biztosítás, ...).
7.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek 7.1-7.3 pontjai szerinti feltételek teljesítése és a visszaküldött áru kézhezvétele után az eladó köteles: a) visszavenni az árut, b) visszaküldeni a vevőnek, legkésőbb az áru átvételétől számított 15 napon belül. a teljesített megrendeléstől való elállás dátuma, az áruért fizetett teljes ár, a szállítás díja nélkül.
7.5 A jelen Általános Szerződési Feltételek 7.1-7.3 pontjai szerinti bármely feltétel nem teljesülése esetén az eladó a teljesített megrendeléstől való elállást nem fogadja el, és az árut a vevő költségére visszaküldi. 7.6 Ha a vevő megtagadja a szállítmány átvételét a fuvarozótól, az eladónak jogában áll törölni a megrendelést a küldemény újraküldése nélkül, még akkor is, ha a vevő ezt kéri. A keletkezett kár - a szállítás, csomagolás és postaköltség az eladót terheli, kivéve, ha a vevővel másként állapodtak meg.

 

8. GARANCIA ÉS IGÉNYEK

8.1 A panaszok feldolgozására az egyes árukra vonatkozó szavatossági feltételek, a Kereskedelmi Törvénykönyv, valamint a Ptk vonatkozó rendelkezései és speciális előírások az irányadók.
8.2 A jótállási idő az eladó webáruházában kínált összes árura 24 hónap, ill. a termék lejárati idejéig, amely 24 hónapnál korábban is előfordulhat. A vásárlást igazoló bizonylat (mellékelt számla) mindig elegendő a kellékszavatossági jogok gyakorlásához (reklamáció).
8.3 A jótállás nem terjed ki a dolognak (illetve annak alkatrészeinek) az élelmiszerek használatából és felnyitásából eredő normál kopására.
8.4 A vevő köteles a reklamált árut tisztán, mechanikailag sértetlenül, mechanikailag sértetlen címkével és jelöléssel, bontatlanul és számlamásolattal, szállítólevéllel kiegészítve szállítani. A vevő köteles a hiba leírását az áruval együtt elküldeni.
8.5 PANASZI ELJÁRÁS:
8.5.1. A termékhibáról a lehető leghamarabb értesítsen minket írásban e-mailben (shop@chillimanufaktura.eu).
8.5.2. Küldje vissza a terméket az eladó cégének címére


9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1 A vásárló által a www.chillimanufaktura.hu online áruházon keresztül történő árumegrendelés vagy vásárlói regisztráció részeként megadott személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása az 1. sz. 122/2013. a személyes adatok védelméről.
9.2 A megrendelés elküldésével, ill adásvételi szerződés megkötésével a vásárló a törvény szerint ad. nem. 122/2013. az eladó hozzájárulása személyes adatainak adásvételi szerződés megkötése, rendelések feldolgozása és a vásárlóval való kapcsolattartás, de a megrendelés sikeres teljesítését követően a szerződés teljesítése céljából történő feldolgozásához, gyűjtéséhez és tárolásához és a vonatkozó nyilvántartások vezetése (pl. követeléskezelés, elszámolások vezetése stb.) addig az időpontig, amíg írásban nem ért egyet ezzel a kezeléssel. A személyes adatok kezelése a következő körben történik: név, vezetéknév, cím, telefon, e-mail. Az Ügyfélnek joga van személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, ideértve ezen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is. Az Eladó a vásárlók személyes adatait más személy számára nem adja ki, nem teszi közzé, nem teszi elérhetővé, kivéve az árufuvarozást végző vállalkozásokat, amelyek részére az áruk kiszállításához szükséges minimális mértékben továbbítja a vásárlók személyes adatait.
9.3 A www.chillimanufaktura.hu internetes áruházon keresztül történő vásárlói fiók regisztrálásával a vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a 1. sz. 122/2013. a személyes adatok védelméről az eladó, vagy az e társaság által a hivatkozott jogszabálynak megfelelően közvetítőként megjelölt harmadik személy az ügyfél regisztrációja során megadott személyes adatait feldolgozta, gyűjtötte és tárolta. Továbbá a vásárló a vevő regisztrációjának kitöltésével és/vagy a rendelés elküldésekor a hírküldéshez bármilyen formában történő hozzájárulásának kipipálásával hozzájárul az eladónak személyes adatainak promóciós és marketing célú kezeléséhez, felhasználásához, valamint ezek továbbításához. adatait az eladó üzleti partnerei részére promóciós és marketing célból, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy az eladó és esetlegesen harmadik felek, akikkel ez a társaság szerződéses megállapodást kötött, elektronikus formában kereskedelmi értesítéseket küldjenek az ügyfélnek, az törvénnyel sz., 147/2001. a reklámról és a törvényről. nem. 610/2003 Coll. az elektronikus kommunikációról. A személyes adatok kezelése a következő körben történik: név, vezetéknév, születési idő, cím, telefon, e-mail, nem. Az Ügyfélnek joga van személyes adataihoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, ideértve ezen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is.
9.4 Az eladó a vásárlók személyes adatait más személy számára nem adja ki, nem teszi közzé, nem teszi elérhetővé, kivéve: árufuvarozást végző társaságokat, amelyek részére a vásárlók személyes adatait az áru kiszállításához szükséges minimális mértékben továbbítja. . A személyes adatok kezeléséhez és az üzleti információk megküldéséhez való hozzájárulás határozatlan időre adható, és az eladóhoz intézett kifejezett és határozott írásbeli nyilatkozattal, postai úton vagy elektronikus úton az eladónak küldött nyilatkozattal bármikor díjmentesen visszavonható. shop@chillimanufaktura.eu e-mail cím. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával az ügyfél regisztrációja törlésre kerül. A törvény szerint az ügyfél rendelkezik nem. 122/2013. a személyes adatok kezelésével összefüggésben, különösen az alábbi jogok:
A vásárló írásbeli kérelem alapján jogosult követelni az eladótól:
a) annak megerősítése, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat kezelik-e vagy sem,
b) általánosan érthető formában tájékoztatást a személyes adatok információs rendszerben történő kezeléséről a 15. § bek. 1 levél a)–e) második–hatodik pont; az (5) bekezdés szerinti határozat meghozatalakor az érintett jogosult a műveletek feldolgozásának és értékelésének rendjét megismerni,
c) általánosan érthető formában pontos tájékoztatást arról, hogy személyes adatait feldolgozás céljából honnan szerezte,
d) általánosan közérthető formában az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak felsorolását,
e) az adatkezelés tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése vagy megszüntetése.

f) személyes adatainak megszüntetése, amelynek célja megszűnt; ha az adatkezelés tárgya személyes adatot tartalmazó hivatalos irat, kérheti azok visszaküldését,

g) az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak megszüntetése, ha jogszabálysértés történt,
h) személyes adatainak zárolása a hozzájárulás visszavonása miatt annak érvényességi idejének lejárta előtt, ha az üzemeltető az érintett hozzájárulása alapján kezeli a személyes adatokat.
A Vevőnek jogában áll írásbeli kérelemre kifogást emelni az eladóval szemben:
a) azon személyes adatainak feldolgozását, amelyekről feltételezi, hogy direkt marketing célból az ő hozzájárulása nélkül kezelik vagy fognak kezelni, és kérni azok felszámolását,
b) a 10. § (1) bekezdésében említett személyes adatok felhasználása. 3 betű d) direkt marketing céljára a postai kommunikációban, ill
c) a 10. § (1) bekezdésében említett személyes adatok megadása. 3 betű d) direkt marketing céljára.

10. Végső információ

10.1 A szolgáltatásnyújtás felügyeletét: SOI Felügyelőség a Nyitrai régióért, Staničná 9, P.O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, RVPS KN, Štúrova 5, 945 01 Komárno.
10.2 Jelen általános szerződési feltételekre és az ezek alapján kötött adásvételi szerződésekre a Szlovák Köztársaságban hatályos jogszabályok az irányadók.

Nesvady, 2020. július 1-jén

 

 

 

 

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatásának javítására, teljesítményének elemzésére és a használattal kapcsolatos adatok gyűjtésére. Harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk erre a célra, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az „Összes süti elfogadása" gombra kattintva kifejezi hozzájárulását az adatkezeléshez. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Mutasd a részleteket

Bejelentkezés