Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat

 

cm

 

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK ALAPELVEI
a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (a továbbiakban: GDPR) (a továbbiakban: GDPR) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban készült. A személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. (továbbiakban Személyes adatok védelméről szóló törvény)
Bevezető rendelkezések
A Chilli Manufaktura, Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, azonosító: 52 570 185 (a továbbiakban: Üzemeltető) tiszteletben tartja minden érintett személy magánéletét, akivel kapcsolatban áll, függetlenül attól, hogy személyes adatot maga kezel-e, ill. harmadik feleken keresztül Az üzemeltető számára rendkívül fontos, hogy minden érintett természetes személy megértse, milyen személyes adatait kezeljük, miért tesszük ezt, és milyen jogai vannak. Az érintettek személyes adatait különböző módon és helyzetekben kezelhetjük az érintett típusától függően. Az alábbi dokumentumokban általános információkat talál, például:
- az üzemeltető azonosítása és elérhetőségei (e dokumentum 1. része),
- Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai (jelen dokumentum 2. pontja),
- információk az automatizált egyéni döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást is (a dokumentum 3. szakasza)
míg A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információk az Ön konkrét ügyében jelen dokumentum 4. pontjában találhatók, attól függően, hogy Ön:
-webhelyünk látogatója (jelen dokumentum 4.1. pontja)
- ügyfél ill a termék iránt érdeklődő személy (jelen dokumentum 4.2. pontja)
-pályázó (jelen dokumentum 4.3. pontja)
- szállító (vagy üzleti partner) (jelen dokumentum 4.4. pontja)
Ugyanakkor szeretnénk, ha a Chilli Manufaktura cég nevében. r. ról ről. kérni, hogy csak naprakész és helyes személyes adatokat adjon meg számunkra, amelyeket ezután cégünk feldolgoz. A személyes adatok változása esetén is kérjük, hogy ezt a tényt indokolatlan késedelem nélkül jelezze felénk.
Személyes adatainak védelme érdekében az illetéktelen személyektől, valamint a jogellenes feldolgozástól, az előre nem látható veszteségtől, megsemmisüléstől és sérüléstől, mind online, mind offline, fizikai, elektronikus és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az ilyen helyzetek előfordulásának megelőzésére, a belső szabályzatunknak megfelelően. személyes védelmi adatok.
1. A Chilli Manufaktura s. azonosítása és elérhetőségei. r. ról ről.
A cég azonosítója és elérhetőségei Chilli Manufaktura:
Név: Chilli Manufaktura
Székhely: Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, üzem: Priemyselná ul. 2871/8, 946 51 Nesvady
Adószám: 52 570 185
email: shop@chillimanufaktura.eu
tel.sz.: 00421905 335 691
A Chilli Manufaktura nem rendelkezik kijelölt felelőssel (cégünk a GDPR és a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében nem köteles felelős személyt kijelölni).
2. Az érintett jogai
Amennyiben cégünk személyes adatait kezeli, Önt, mint érintettet, az alábbi jogok illetik meg:
Hozzájárulás visszavonása – azokban az esetekben, amikor személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni. Hozzájárulását visszavonhatja elektronikus úton, a jelen dokumentum 1. részében megjelölt címen, írásban, a hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítéssel (vagy más megfelelő módon). A hozzájárulás visszavonása nem érinti azon személyes adatok kezelésének jogszerűségét, amelyeket az Önről az annak alapján kezeltünk.
Hozzáférési jog – Önnek joga van ahhoz, hogy másolatot kapjon az Önről tárolt személyes adatokról, valamint tájékoztatást kapjon arról, hogyan használjuk fel személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait elektronikus formában adjuk át Önnek, ha ez technikailag lehetséges.
Helyesbítéshez való jog – ésszerű intézkedéseket teszünk az Önről rendelkezésünkre álló információk pontosságának, teljességének és időszerűségének biztosítására. Ha úgy gondolja, hogy az általunk tárolt adatok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, ne habozzon kérni tőlünk ezen információk javítását, frissítését vagy kiegészítését.
A törléshez való jog (elfeledtetéshez) - Önnek jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését, például ha az Önről megszerzett személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés eredeti céljának teljesítéséhez. Mindazonáltal az Ön jogát az összes releváns körülmény fényében kell értékelni. Például előfordulhatnak bizonyos jogi kötelezettségeink, amelyek azt jelentik, hogy nem leszünk képesek eleget tenni kérésének.
Az adatkezelés korlátozásához való jog – bizonyos körülmények között Ön jogosult arra, hogy kérjen tőlünk személyes adatai felhasználásának abbahagyását. Ezek például olyan esetek, amikor úgy gondolja, hogy az Önről rendelkezésünkre álló személyes adatok pontatlanok lehetnek, vagy amikor úgy gondolja, hogy már nincs szükségünk személyes adatainak felhasználására.
Az adathordozhatósághoz való jog – bizonyos körülmények között jogában áll kérni tőlünk, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az Ön által választott másik harmadik félnek továbbítsuk. A hordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket hozzájárulása alapján vagy olyan szerződés alapján szereztünk meg Öntől, amelyben Ön is szerződő fél.
Tiltakozáshoz való jog – Önnek jogában áll tiltakozni a miénken alapuló adatkezelés ellen
jogos jogos érdekei. Abban az esetben, ha nincs nyomós jogos okunk az adatkezelésre, és Ön kifogást emel, személyes adatait nem kezeljük tovább.
Személyes adatok védelmével kapcsolatos eljárás megindítására irányuló indítvány benyújtásának joga
Ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, jogosult panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, amely a Személyes Adatok Védelmi Hivatala.
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


Tekintettel a Szlovák Köztársaság járványügyi helyzetére, a Hivatal javasolja a beadványok benyújtását postai vagy elektronikus úton (www.slovensko.sk). Személyes beadvány 2021.11.29-től csak szükséges esetekben, legkésőbb 12:00 óráig lehetséges.
3. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Személyes adatait nem használjuk fel automatizált egyéni döntéshozatalhoz, ideértve a profilalkotást is.
4. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről az érintettek szerint
A jelen 4. pont rendelkezései nem vonatkoznak azokra az érintettekre, akik a Chilli Manufaktura s. r. ról ről. törvény 19. és 20. §-a szerint kifejezetten írásban utasította, abban az esetben, ha az érintett ilyen utasítást saját kezűleg aláírt, az utasítás kézi aláírásának pillanatától kezdve.
4.1. A Chilli Manufaktura weboldalának látogatója.
A Chilli Manufaktura a www.chillimanufaktura.hu címen található weboldal - online áruház (a továbbiakban: "e-shop") üzemeltetője.
Mik azok a sütik?
Ha olyan webhelyet látogat meg (beleértve cégünk webhelyét is), amely cookie-kat használ, akkor egy kis szöveges cookie fájl jön létre a számítógépén. A cookie egy rövid szöveges fájl, amelyet a weboldal az Ön számítógépének vagy mobileszközének (beleértve a táblagépet is) böngészőjében tárol, amikor Ön böngészik. Ha legközelebb meglátogatja ugyanazt az oldalt, az segít gyorsabban csatlakozni. Ezenkívül az oldal „felismer" és olyan információkat kínál fel Önnek
előnyben részesítik, ez biztosítja, hogy a már megjelenített hirdetés ne ismétlődjön meg, vagy lehetővé tegye a ill felajánlja a webkörnyezet korábbi látogatásai során kitöltött adatok kiegészítését, és ezen információk nyomán megjeleníti a releváns tartalmakat, valamint a becsült tevékenységekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat, amelyeket feltételezésünk szerint használhat. Cookie-kat használunk a webhely forgalmának elemzésére a Google Analytics, a Google Ads, a Facebook, a Piwik, az Exponea és a HotJar szolgáltatásokon keresztül. Ezek olyan elemzőeszközök, amelyek segítenek a webhely- és alkalmazástulajdonosoknak megérteni, hogyan használják látogatóik ezeket az erőforrásokat. A cookie-k az egyes látogatók személyes azonosítása nélkül használhatók a weboldalak használatával kapcsolatos statisztikai adatokhoz. Ha a böngészőjében beállítja a cookie-k letiltását, előfordulhat, hogy a cookie-kat használó webhelyek egyes részei (beleértve a mi weboldalunkat is) bizonyos problémák vagy lassulások nélkül nem fognak működni. Cookie-beállítások. A cookie-kat saját belátása szerint ellenőrizheti vagy törölheti. A részletekért lásd a www.allaboutcookies.org webhelyet. Törölheti a számítógépén tárolt összes cookie-t, és a legtöbb böngészőben beállíthatja, hogy engedélyezze azokat
lehetetlenné tette tárolásukat. Ha nem bízik a sütikben, rendszeresen törölheti azokat a lemezéről. Az alábbiakban megtalálja az összes cookie eltávolítására vonatkozó utasításokat, beleértve a hibásan megadottakat is:
Internet Explorer www.windows.microsoft.com
Safari www.support.apple.com
Opera www.help.opera.com
Mozilla Firefox www.support.mozilla.org
Google Chrome www.support.google.com
Brave www.support.brave.com
4.1.1. A személyes adatok kezelésének célja
A Chilli Manufaktura az Ön adatait a következő célokra kezelheti:
- a weboldal megjelenítésének és reklámcélzásának optimalizálása cookie-k használatával,
- marketing anyagok és ajánlatok küldése az érintett kérésére (ún. "postázás"), vagy a személyes adatok ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulásának megadása után.
Megjegyzés: a cégünk honlapján található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése esetén a cégünk szolgáltatásai iránti érdeklődés miatti kapcsolatfelvétel céljából jelen dokumentum 4.2. érdeklődik a termék iránt" jelen 4.1 pont helyett.
4.1.2. Jogi alap
Amennyiben cégünk a felvétel során azonosítani tudja a honlap látogatójának személyét, akkor személyes adatkezelésről van szó. Az ilyen feldolgozáshoz jogalappal kell rendelkeznünk.
(i) A tevékenységek nyomon követésének és értékelésének egyik jogalapja az üzemeltető, azaz cégünk jogos érdeke, hogy a lehető legjobb konkrét szolgáltatási beállítást vagy támogatást kínálja Önnek a weboldalon végzett tevékenységéhez, beleértve a közvetlen reklámozást is, és (ii) ) a második jogalap az Ön, mint érintett hozzájárulása lehet, míg a hozzájárulással kapcsolatban, mint a személyes adatok kezelésének jogalapjaként társaságunk kijelenti, hogy a cégünk által biztosított termékek jellegéből következik, hogy ők nem
határozott ill 16 éven aluli gyermekeket céloz meg, ezért társaságunk nem köteles ellenőrizni, hogy a törvényes képviselő 16 éven aluli személynek hozzájárulását adta-e személyes adatainak kezeléséhez (a Személyes adatok 15. §-a szerint). védelmi törvény).
4.1.3. A személyes adatok kezelésének köre
Cégünk a Chilli Manufaktura a "szokásos személyes adatokat" a jelen dokumentum 4.1.1. pontjában meghatározott célok teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli, különösen a következő mértékben:
- email cím (ún. hírlevelek küldése iránti érdeklődés esetén) a
- abban az esetben, ha cégünk a felvétel során azonosítani tudja a weboldal látogatójának személyét, az alábbi típusú cookie fájlok:
Szükséges sütik: A szükséges cookie-k olyan funkciókat garantálnak, amelyek nélkül nem tudná használni a weboldalt, és többek között biztosítják, hogy a weboldal funkcióinak lehívásakor a szélessávú internetkapcsolatnak megfelelő adatmennyiségű verziót használata jelenik meg. Ezenkívül az ilyen típusú cookie-k elmentik a cookie-k használatára vonatkozó döntését oldalainkon. Az általunk használt elengedhetetlenül szükséges sütik a következők:
- cookie-fájlok, amelyeket kizárólag az interneten keresztüli adattovábbítás biztosítására használnak; a
- olyan cookie-k, amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy az Ön által kifejezetten kért szolgáltatást nyújthassuk Önnek (vagyis ha ezek a cookie-k le vannak tiltva, nem tudjuk biztosítani az Ön által kifejezetten kért szolgáltatást).
Analitikai/teljesítményt biztosító sütik: Ezeket a sütiket arra használjuk, hogy statisztikai információkat nyújtsanak weboldalunk teljesítményéről (pl. látogatások száma, forgalmi források stb.).
Funkcionalitási cookie-k: Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy weboldalunk megjegyezze az Ön eszközén a weboldal böngészése során hozott döntéseit, és továbbfejlesztett és személyre szabott funkciókat biztosítson. Ez a kategória harmadik féltől származó cookie-kat tartalmazhat.
Célzó (hirdetési) cookie-k: Ezek a cookie-k arra vannak beállítva, hogy az Ön érdeklődési köre alapján célzott hirdetéseket jelenítsenek meg az oldalakon, vagy hogy kezeljék hirdetéseinket. Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek az Ön ezen az oldalon és más webhelyeken végzett tevékenységeiről, hogy célzott hirdetéseket nyújthassanak Önnek.
Közösségi hálózati cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a közösségi hálózatok használatáról az Ön profiljának létrehozása céljából (nem közvetlenül tárolják az Ön személyes adatait, hanem az Ön böngészőjének és annak az eszköznek az egyedi azonosításán alapulnak, amelyen keresztül a webhelyet meglátogatta ).
4.1.4. A kedvezményezettek kategóriái
A személyes adatokat cégünk közvetlenül, elektronikus formában kezeli. Cégünk számára bizonyos tevékenységeket alvállalkozók végzik. Ezen tevékenységek végzéséhez szükséges, hogy az alvállalkozó az Ön személyes adatait az alvállalkozó feladatainak ellátásához szükséges mértékben megkapja. Ilyen külső alvállalkozók elsősorban a cégünk számára informatikai szolgáltatásokat nyújtó külső cégek, üzemeltető cégek
webtárhely és szerverek és/vagy adattárolók kezelése vagy egyéb tanácsadó cégek. Konkrétan a cégek és tevékenységek változhatnak a Chilli Manufaktura aktuális igényei szerint. A személyes adatok speciális szabályozások alapján feljogosított szervezetek (pl. rendvédelmi szervek stb.) számára is hozzáférhetők lehetnek.
4.1.5. Személyes adatok továbbítása
Társaságunk egyes személyes adatokat (pl. név, vezetéknév és e-mail) is kezelhet az Európai Unión kívüli személyek (közvetítők) által üzemeltetett szolgáltatókon, elektronikus rendszereken és adattárokon keresztül. Cégünk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják-e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmét (azaz az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának részét képezik, pl. az EU-USA Privacy Shield program részét képezik, ha az USA-ban találhatók stb.).
4.1.6. A személyes adatok kezelésének ideje
A cookie-beállítások szerint tárolt böngészési adatokat rendszereink nem tárolják. A cookie-kból származó adatokkal társított információkat az Ön hozzájárulása alapján, illetve a köztünk és Ön között fennálló szerződéses jogviszony időtartama szerint megőrizzük. A cookie-kból és rendszereinkből származó egyesített adatokat a gyűjtés céljához szükséges ideig tároljuk, de a leghosszabb 2 év. Az érintett kérelmére, illetve az érintett hozzájárulását követően marketing anyagok, ajánlatok küldése céljából megszerzett személyes adatok kezelése 5 évig, vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (ld. e dokumentum 2. pontjának első francia bekezdése).
4.2. Ügyfél (vagy érdeklődik a termék iránt)
A Chilli Manufaktura cég terméke. a Chilli Manufaktura által nyújtott bármely szolgáltatást jelenti és/vagy a Chilli Manufaktura által értékesített bármely áru.
4.2.1. A személyes adatok kezelésének célja
Az Önnel vagy az Ön által képviselt céggel kötött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez személyes adatainak kezelése szükséges. Weboldalaink látogatóiról (jelen dokumentum 4.1. pontja) vagy fizikai helyek látogatóira vonatkozó személyes adatokat is feldolgozhatunk, attól függően, hogy Ön hogyan választotta a cégünkkel való kommunikációt a cégünk terméke(i) iránti érdeklődésével kapcsolatban. Weboldalunkon, telefonos ügyfélvonalon vagy az ügyfélszolgálattal e-mailben és közösségi oldalakon keresztül rendelt áruk megrendelésének feldolgozása. A jogi indok az adásvételi szerződés (számviteli bizonylatok) követelményeinek teljesítésének szükségessége. Kommunikáció és ügyfélszolgálat: A személyes adatokat az Önnel való kommunikáció céljából használjuk fel. Például a következő okok miatt fordulhatunk Önhöz: - emlékeztető az online kosárban lévő áruira, - segítség a rendelés teljesítésében,
- kérésének, megrendelésének vagy reklamációjának aktuális állásáról információk benyújtása - egyéb szükséges információk beszerzése Marketing ajánlatok: Ha Ön beleegyezett, hogy e-mailben híreket kapjon ("Hírlevelek"), akkor elérhetőségeit reklám- vagy üzleti értesítések küldésére használjuk. Ez a következő adatok feldolgozása:  IP cím  keresztnév  vezetéknév  város  e-mail cím Közösségi hálózatok: A cég népszerűsítése a Facebook, Instagram, Twitter közösségi hálózatokon keresztül.
A személyes adatok forrása. A kapcsolattartási személyes adatokat a termék iránt érdeklődő adja meg cégünknek, önként, vagy társaságunk nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (a cégünk termékeihez hasonló termékek iránt érdeklődők nyilvántartásaiból, adatbázisaiból) szerzi meg azokat.
4.2.2. Jogi alap
Személyes adatait csak akkor kezeljük, ha erre jogalapunk van.
Az Ön hozzájárulása személyes adatok direkt marketing célú kezeléséhez a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint
Az Ön és az üzemeltető közötti szerződés teljesítése a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint
Az adatkezelés az üzemeltető 6. §-a szerinti jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges GDPR Szabályzat 1. c) pontja
Az üzemeltető jogos érdeke, hogy a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint vagyonvédelmi célból kamerarendszerrel figyelje a helyiségeket.
4.2.3. A személyes adatok kezelésének köre
A Chilli Manufaktura "szokásos személyes adatokat" a jelen dokumentum 4.2.1. pontjában meghatározott célok teljesítéséhez szükséges mértékben kezel, különösen a következő mértékben:
- név, vezetéknév, titulus
- állandó lakcím, levelezési cím
- születési idő (ha az ügyfél egyértelmű és félreérthetetlen azonosítása érdekében szükséges, különösen írásbeli szerződés esetén)
- azonosító szám, adószám, adószám
- telefonszám, e-mail
- számlaszámok (a szerződéses fizetések küldéséhez)
4.2.4. A kedvezményezettek kategóriái
A személyes adatokat cégünk közvetlenül kezeli, írásos és elektronikus formában. A személyes adatok a speciális előírások szerint feljogosított szervezetek rendelkezésére bocsáthatók, amelyek főként: rendvédelmi hatóságok, bíróságok, végrehajtó hivatalok stb. Cégünk számára bizonyos tevékenységeket alvállalkozók végzik. Ezen tevékenységek végzéséhez szükséges, hogy az alvállalkozó az Ön személyes adatait az alvállalkozó feladatainak ellátásához szükséges mértékben megkapja. Ilyen külső alvállalkozók elsősorban külső könyvelő, adó- és egyéb tanácsadó cégek, webtárhely- és szerver- és/vagy adattárolás-kezelést üzemeltető cégek, futár- vagy szállítócégek (futáron vagy más szállító cégen keresztül történő áruszállítás esetén), jogi képviselők. stb. Konkrétan a cégek és tevékenységek változhatnak, a Chilli Manufaktura aktuális igényei szerint.
4.2.5. Személyes adatok továbbítása
Társaságunk egyes személyes adatokat (pl. név, vezetéknév és e-mail) is kezelhet az Európai Unión kívüli személyek (közvetítők) által üzemeltetett elektronikus rendszereken és adattárakon keresztül. Cégünk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják-e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmét (azaz az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának részét képezik, pl. az EU-USA Privacy Shield program részét képezik, ha az USA-ban találhatók stb.).
4.2.6. A személyes adatok kezelésének ideje
Társaságunk addig tárolja az Ön adatait, ameddig az az adatkezelés céljának teljesítéséhez speciális előírások szerint szükséges, és a beszerzés céljára (lásd a fenti 4.2.1. pontot), ha azok megőrzéséhez jogos érdekünk fűződik, pl. a szerződéses jogviszony megszűnéséig. Társaságunk a szerződéses jogviszony megszűnését és az ilyen szerződéses jogviszonyból eredő vagy ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettség rendezése után az Ön személyes adatait a szükséges ideig, azaz a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig tárolja. Ha jogszabály ilyen időtartamot nem ír elő, társaságunk jogosult az Ön személyes adatait a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított legalább három évig (de legfeljebb tíz évig, ha a vonatkozó jogszabályok nem rendelkeznek) tárolni. hosszabb tárolási idő). Az Önnel (mint érintettel) folytatott jogvita esetén a jogvita jogi megszűnésének időpontjától számított legalább három év.
4.3. Álláskereső
4.3.1. A személyes adatok kezelésének célja
A Chilli Manufaktura az Ön adatait a következő célokra kezeli:
- Új munkatársak toborzása. Adatait annak megállapítására dolgozzuk fel, hogy Ön alkalmas-e a megpályázott pozícióra.
-Vitarendezés. Társaságunk személyes adatokat viták, panaszok vagy jogi eljárások rendezése céljából kezelhet.
- A törvények betartása. Előfordulhat, hogy cégünknek személyes adatait kell feldolgoznia a törvénynek való megfelelés vagy a bírósági végzés teljesítése érdekében.
A személyes adatok forrása. A személyes adatokat a munkavállalás iránt érdeklődő bocsátja társaságunk rendelkezésére, vagy cégünk azokat nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (munkaerő-piaci jelentkezők nyilvántartása, adatbázisa) szerzi be.
4.3.2. Jogi alap
Cégünk az Ön személyes adatait azért kezeli, mert az adatkezelésre cégünk jogos érdeke érdekében van szükség. Ebben az esetben jogos érdekünk a megfelelő jelöltek toborzása. Személyes adatait egyes esetekben törvényi kötelezettségeink teljesítése érdekében (azaz jogalapon), vagy a szerződéskötést megelőző jogviszony jogalapja alapján kezeljük (míg munkaszerződés megkötése esetén Önt mint cégünk alkalmazottját külön írásban tájékoztatjuk a személyes adatok védelmével kapcsolatban).
4.3.3. A személyes adatok kezelésének köre
Cégünknél való munkavállalás iránti érdeklődése esetén különösen az alábbi információkat kapjuk Öntől:
- Elérhetőségi adatok: például az Ön neve, vezetékneve, beosztása, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, privát e-mail címe, telefonszáma.
- Az önéletrajzában szereplő adatok: például korábbi munkahelyei, végzettsége, készségei, nyelvtudása és minden egyéb információ, amelyet az önéletrajzába belefoglal.
- Kísérőlevél: minden olyan információ, amelyet a kísérőlevélben szerepeltet.
-Munkaképesség: lehet, hogy igazolnia kell, hogy jogilag alkalmas cégünk alkalmazására, pl. végzettség, nyelvtudás, egészségügyi alkalmasság a kiválasztott típusú pozíciókra stb.
-Referenciák: dönthetünk úgy, hogy olyan személyektől kérünk referenciákat, akik korábban Önnel dolgoztak. Általánosságban elmondható, hogy csak akkor lépünk kapcsolatba ezekkel a személyekkel, ha megadja nekünk a nevüket és elérhetőségüket.
4.3.4. A kedvezményezettek kategóriái
A személyes adatokat cégünk közvetlenül kezeli, írásos és elektronikus formában. Társaságunk az alábbi körülmények között oszthatja meg az Ön adatait harmadik felekkel:
- Ha harmadik felektől kapunk információkat (a fent leírtak szerint), megadjuk nekik az Ön kereszt- és vezetéknevét, valamint minden egyéb olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy releváns információkat közöljenek velünk Önről.
- Ha törvény vagy bírósági végzés előírja, megoszthatjuk személyes adatait például a Szlovák Köztársaság bűnüldöző hatóságaival vagy más felhatalmazott hatóságaival.
- Társaságunk jogos érdeke esetén az Ön személyes adatait a cégünkkel gazdasági vagy személyi kapcsolatban álló cégek részére is átadhatjuk.
Cégünk számára bizonyos tevékenységeket alvállalkozók végzik. Ezen tevékenységek végzéséhez szükséges, hogy az érintett személyes adatait az alvállalkozónak az alvállalkozó feladatainak ellátásához szükséges mértékben átadják. Ilyen külső alvállalkozók elsősorban külső személyzeti ügynökségek, számviteli, adó- és egyéb tanácsadó cégek, adattárolást és szerverkezelést üzemeltető cégek. Konkrétan a cégek és tevékenységek változhatnak cégünk aktuális igényei szerint.
4.3.5. Személyes adatok továbbítása
Társaságunk egyes személyes adatokat (pl. név, vezetéknév és e-mail) is kezelhet az Európai Unión kívüli személyek (közvetítők) által üzemeltetett elektronikus rendszereken és adattárakon keresztül. Cégünk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják-e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmét (azaz az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának részét képezik, pl. az EU-USA Privacy Shield program részét képezik, ha az USA-ban találhatók stb.).
4.3.6. A személyes adatok kezelésének ideje
Személyes adatait korlátozott ideig őrizzük meg, és ezeket az adatokat töröljük, ha már nincs rájuk szükség feldolgozási célból. Ez azt jelenti, hogy az Ön adatait a kiválasztási eljárás időtartama alatt megőrizzük, és minden esetben a személyes adatok megismerésének évét követő év utolsó napján töröljük. A visszatartás célja érdekeink védelme vitarendezés esetén. Amennyiben Önt választjuk ki a pozíció betöltésére, személyes adatait a személyes adatkezelés belső alapelvei szerint (irányelv formájában) a személyes aktában tároljuk. Személyes adatait a kiválasztási folyamat lejártát követően hosszabb ideig is kezelhetjük abban az esetben, ha jogvita merül fel, vagy ha Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait hosszabb ideig tároljuk.
4.4. Szállító (vagy üzleti partner)
4.4.1. A személyes adatok kezelésének célja
A személyes adatok kezelésének célja (i) a Chilli Manufaktura cégünk szolgáltatói és/vagy áruszállítói pozíciójára történő kiválasztási eljárás vagy a Chilli Manufaktura s együttműködő személye, függetlenül attól, hogy tartós szállító-vevő kapcsolatról vagy egyszeri szállításról van szó (a továbbiakban: szállító) és a szállító közötti szerződéskötést megelőző/szerződéses kapcsolatról szóló szállítói jelentés utólagos nyilvántartásai és cégünk, (ii) cégünk üzleti tevékenységének végzésére, valamint (iii) cégünk vagyonának védelmére és (iv) esetlegesen egyéb célokra, amelyekhez a szállító beleegyezését adta A személyes adatok forrása A személyes adatokat a Társaság rendelkezésére bocsátjuk. a beszállító önként, vagy cégünk nyilvánosan hozzáférhető forrásokból (nyilvántartásokból és adatbázisokból) szerzi be.
4.4.2. Jogi alap
A személyes adatok kezelésének jogalapja:
- főként a Chilli Manufaktura közötti szerződésből eredő jogok gyakorlása és szerződéses kötelezettségek teljesítése valamint a szállítók és a kapcsolódó dokumentáció, ideértve a szerződéskötést megelőző kapcsolatokat is (függetlenül attól, hogy az ilyen szerződés szóban vagy írásban jön létre, beleértve a megrendelés formáját is), és
- egyes esetekben társaságunk jogos érdeke az üzleti tevékenysége megfelelő ellátásához.
4.4.3. A személyes adatok kezelésének köre
A Chilli Manufaktura a "szokásos személyes adatokat" a jelen dokumentum 4.4.1. pontjában felsorolt ​​célok teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli, különösen a következő mértékben:
- név, vezetéknév, titulus
- azonosító szám, adószám, adószám
- üzlet, székhely vagy működés helye (amely megegyezhet a lakóhellyel)
- telefonszám, e-mail
- számlaszámok (a szerződéses fizetések küldéséhez)
4.4.4. A kedvezményezettek kategóriái
A személyes adatokat cégünk közvetlenül kezeli, írásos és elektronikus formában. A személyes adatok a speciális előírások szerint feljogosított szervezetek rendelkezésére bocsáthatók, amelyek főként: rendvédelmi hatóságok, bíróságok, végrehajtó hivatalok stb. Cégünk számára bizonyos tevékenységeket alvállalkozók (vagy más beszállítók és üzleti partnerek) végeznek. Ezen tevékenységek végzéséhez szükséges, hogy az alvállalkozó az Ön személyes adatait az alvállalkozó feladatainak ellátásához szükséges mértékben megkapja. Ilyen külső alvállalkozók elsősorban külső könyvelő-, adó- és egyéb tanácsadó cégek, webtárhely- és szerver- és/vagy adattárolás-kezelést üzemeltető cégek, jogi képviselők és mások. Konkrétan a cégek és tevékenységek változhatnak a Chilli Manufaktura aktuális igényei szerint. Személyes adatait akkor is megoszthatjuk ügyfeleinkkel, ha Ön olyan beszállító, aki olyan termékeket (azaz árukat/szolgáltatásokat) szállít cégünknek, amelyeket cégünk az ilyen ügyfelek számára biztosít.
4.4.5. Személyes adatok továbbítása
Társaságunk egyes személyes adatokat (pl. név, vezetéknév és e-mail cím) is kezelhet például az Európai Unión kívüli személyek (közvetítők) által üzemeltetett elektronikus rendszereken és adattárakon keresztül. Cégünk mindig ellenőrzi, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően biztosítják-e a személyes adatok lehető legmagasabb szintű védelmét (azaz az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának részét képezik, pl. az EU-USA Privacy Shield program részét képezik, ha az USA-ban találhatók stb.).
4.4.6. A személyes adatok kezelésének ideje
Az Ön személyes adatait a Chilli Manufaktura eljárást az Önnel, mint szállítóval fennálló szerződéses kapcsolat időtartamára. Társaságunk a szerződéses jogviszony megszűnését és az ilyen szerződéses jogviszonyból eredő vagy ahhoz kapcsolódó valamennyi kötelezettség rendezése után az Ön személyes adatait a szükséges ideig, azaz a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig tárolja. Ha jogszabály ilyen időtartamot nem ír elő, társaságunk jogosult az Ön személyes adatait a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított legalább három évig (de legfeljebb tíz évig, ha a vonatkozó jogszabályok nem rendelkeznek) tárolni. hosszabb tárolási idő). Az Önnel (mint érintettel) folytatott jogvita esetén a jogvita jogi megszűnésének időpontjától számított legalább három év.

Jelen feltételek 2019. augusztus 8-án lépnek hatályba
FRISSÍTÉS 2023.08.04

 

 

A www.chillimanufaktura.hu online áruház üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető.)
Chilli Manufaktura s. r. o., Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, IČO: 52 570 185
Az üzemeltető a 95/46/EK irányelvet (Általános Adatvédelmi Rendelet) hatályon kívül helyező, a személyes adatok feldolgozása során a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EPaR EU 2016/679 rendeletnek megfelelően . 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról:

Megrendelések feldolgozása, adóbizonylatok kiállítása és reklamációk kezelése a www.chillimanufaktura.hu webáruházban a következő körökben: Chilli Manufaktura, Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, azonosítószám: 52 570 185, shopt@chillimanufaktura.eu, bankszámlaszám: SK68 0900 0000 0051 624925.
Az eladó tájékoztatja a vásárlót, hogy a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bekezdésének megfelelően engedélyezett. b) pontja, valamint a természetes személyek személyes adatok kezelése során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános EP és R (EU) 2016/679 rendelet b) pontja.

6. cikk (1) bekezdése értelmében b) a természetes személyek személyes adatok kezelése során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló általános EP és R (EU) 2016/679 általános rendelet értelmében az eladó, mint üzemeltető az adásvételi szerződés megkötése során a vevő személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül kezeli, mivel a vevő személyes adatainak kezelését az eladó a vevővel szerződéskötést megelőző jogviszonyban végzi, és a vevő személyes adatainak kezelése szükséges az adásvételi szerződés teljesítésére, amelyben a vevő a szerződő felek egyike.
1. Marketing a következő formában:
1.1 Hírlevél üzenetek küldése e-mail címre a www.chillimanufaktura.hu webáruház levelezőlistájára történő feliratkozással a következő körökben: (cím, keresztnév, vezetéknév, e-mail cím) .
1.2 Részvétel reklámkampányokban (akciókban), amelyeket a Chilli Manufaktura webáruház honlapján folytatnak le, vagy szórólapok formájában az alábbi terjedelemben: (cím, keresztnév, vezetéknév, postacím, e-mail cím, telefon, aláírás).
1.3 Az online áruház látogatója a www.chillimanufaktura.eu weboldalon a "Feliratkozás hírre..." mezőbe e-mail címének megadásával közvetlenül feliratkozhat a hírekre, vagy vásárlóként kifejezheti. hozzájárulását a megrendelés elküldése előtt a megfelelő négyzet bejelölésével a természetes személyek személyes adatok kezelése során történő védelméről szóló általános EP és R (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint. az ilyen adatok szabad áramlását úgy, hogy az eladó feldolgozza és tárolja személyes adatait, különösen azokat, amelyek fent említettek és/vagy amelyek az eladónak az új termékekről, a felkínált és feldolgozott árukra vonatkozó új termékekről, kedvezményekről és promóciókról szóló információk küldéséhez szükséges tevékenységekhez szükségesek. minden olyan információs rendszerében, amely a felkínált árukra vonatkozó új termékekről, kedvezményekről, akciókról tájékoztatást küld, ezt a hozzájárulását meghatározott időtartamra megadja az eladónak, amíg a vevő személyes adatai kezelésének célja teljesül Az adatkezelés célját követően teljesül, az eladó haladéktalanul megsemmisíti a vásárló személyes adatait. A vásárló a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A hírlevélküldéskor adott hozzájárulás visszavonása a levelezőlistáról való leiratkozással elektronikusan is megtehető. Az automatikus leiratkozás a hírlevél üzenet alján jelenik meg, amelyet a megadott e-mail címre küldünk. A hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásának a vevő általi Eladó részére történő kézbesítésétől számított 1 hónapon belül lejár.

Az üzemeltető kijelenti, hogy:
a) Az érintettek kezelt személyes adatait kizárólag a fent említett célokra használja fel üzleti tevékenysége keretében.
b) A hírlevél-üzenetek küldésének mellőzésével nem áll fenn a szerződéses jogviszony elutasításának veszélye.

Közös rendelkezések:
Azon személyes adatoknak, amelyeket Ön a regisztrációs lapon vagy közvetlen megrendelésen keresztül az üzemeltető rendelkezésére bocsát, valósnak kell lennie, és változás esetén köteles haladéktalanul tájékoztatni az üzemeltetőt a változásról.

Személyes adatainak védelmére a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezései az irányadók, míg az Ön jogairól a személyes adatok kezelése során a természetes személyek védelméről szóló általános EP és R (EU) 2016/679 rendelet, valamint a az ilyen adatok szabad mozgása, pl. írásbeli kérelem alapján követelheti:

Hozzáférési jog
Önnek joga van másolatot kapni az Önről tárolt személyes adatokról, valamint tájékoztatást kaphat arról, hogyan használjuk fel személyes adatait. A legtöbb esetben az Ön személyes adatait írásos dokumentum formájában adjuk át Önnek, hacsak Ön másként nem kéri. Ha Ön elektronikus úton kérte ezen információk megadását, akkor azt, ha technikailag lehetséges, elektronikusan adjuk át Önnek.

Helyesbítés joga
Ésszerű intézkedéseket teszünk az Önről rendelkezésünkre álló információk pontosságának, teljességének és időszerűségének biztosítására. Ha úgy gondolja, hogy az általunk tárolt adatok pontatlanok, hiányosak vagy elavultak, kérjük, ne habozzon kérni tőlünk ezen információk javítását, frissítését vagy kiegészítését.
Törlési jog
Bizonyos körülmények között jogában áll kérni tőlünk személyes adatainak törlését, például ha az Önről megszerzett személyes adatokra már nincs szükség az adatkezelés eredeti céljának teljesítéséhez, vagy ha visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. . Mindazonáltal az Ön jogát az összes releváns körülmény fényében kell értékelni. Például előfordulhatnak bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségeink, amelyek azt jelentik, hogy nem leszünk képesek eleget tenni kérésének.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos körülmények között jogosult arra, hogy kérjen tőlünk személyes adatai felhasználásának abbahagyását. Ezek például olyan esetek, amikor úgy gondolja, hogy az Önről rendelkezésünkre álló személyes adatok pontatlanok lehetnek, vagy amikor úgy gondolja, hogy már nincs szükségünk személyes adatainak felhasználására.

Adathordozhatósághoz való jog
Bizonyos körülmények között jogában áll kérni tőlünk, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat az Ön által választott másik harmadik félnek továbbítsuk. A hordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket hozzájárulása alapján vagy olyan szerződés alapján szereztünk meg Öntől, amelyben Ön is szerződő fél.

A tiltakozás joga
Önnek jogában áll tiltakozni a jogos jogos érdekeinken alapuló adatkezelés ellen (például hálózat- és infrastruktúrabiztonsági célból dolgozunk fel személyes adatokat). Ha nincs nyomós, jogos okunk az adatkezelésre, és Ön kifogást emel, személyes adatait nem kezeljük tovább.

Automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok
Önnek joga van megtagadni az automatizált döntéshozatalt, beleértve a profilalkotást is, amely jogi vagy hasonló jelentős következményekkel jár az Ön számára. A Vállalat jellemzően nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a foglalkoztatással összefüggésben.

A hozzájárulás visszavonásának joga
A legtöbb esetben nem az Ön hozzájárulása alapján kezeljük személyes adatait. Előfordulhat azonban, hogy bizonyos esetekben az Ön hozzájárulását kérjük. Azokban az esetekben, amikor ezt tesszük, Önnek jogában áll visszavonni a személyes adatainak további felhasználásához adott hozzájárulását. (pl. fotózás)
Panasztétel joga
Ha panasszal szeretne élni személyes adatai kezelésének módjával kapcsolatban, beleértve a fent említett jogok gyakorlását, a 0905 335 691-es telefonszámon fordulhat az eshop@chillimanufaktura.eu e-mail címre. vagy írásos megkeresés útján az üzemeltető székhelyére:  Jókaiho 331/46, 946 51 Nesvady, azonosítószám: 52 570 185.

Ha nem elégedett válaszunkkal, vagy úgy gondolja, hogy személyes adatait tisztességtelenül vagy jogellenesen kezeljük, panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatala, https://dataprotection .gov.sk, Hraničná 12 , 820 07 Bratislava 27; tel. szám: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Harmadik felek:
Személyes adatait átadhatjuk harmadik feleknek és közvetítőknek, pl. az üzemeltetővel együttműködő jogalanyok, például szállítási és kézbesítési társaságok. Ezen entitások jelenlegi listája a következő:

Cím
Az adatkezelés célja A megadott személyes adatok köre
Jogi alap
Facebook

Marketing célok: Online reklámozás, reklámcélzás Cookie-k (FB Pixel) Az Art. 6 par. 1 levél a) GDPR szabályzat, beleegyezés
számú törvény 452/2021 Coll. törvény az elektronikus hírközlésről
Instagram

Marketing célok: Online reklámozás, reklámcélzás Cookie-k (FB Pixel) Az Art. 6 par. 1 levél a) GDPR szabályzat, beleegyezés
számú törvény 452/2021 Coll. törvény az elektronikus hírközlésről
Twitter Marketing célok: Online reklámozás, reklámcélzás Cookie-k (FB Pixel) Az Art. 6 par. 1 levél a) GDPR szabályzat, beleegyezés
számú törvény 452/2021 Coll. törvény az elektronikus hírközlésről
GOPAY s.r.o. Kártyás fizetések lebonyolítása - fizetési átjáró IP-címe az Art. 6 par. 1 levél b) Szabályzat - Üzemeltető és közvetítő közötti szerződéses jogviszony teljesítése - közvetítői megállapodás
Közvetlen csomagküldő SK s.r.o.
Szállítmányok átvétele, feldolgozása és kézbesítése, a küldemény címzettjének értesítése Név, vezetéknév, szállítási cím, email cím, telefon 6. cikk bek. 1 levél a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) sz. A 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező, a személyes adatok kezelése során a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (a továbbiakban: GDPR rendelet) - hozzájárulás
Packeta Slovakia s. r. ról ről. Szállítmányok átvétele, feldolgozása és kézbesítése, a küldemény címzettjének értesítése Név, vezetéknév, szállítási cím, email cím, telefon 6. cikk bek. 1 levél a) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) sz. A 95/46/EK irányelvet hatályon kívül helyező, a személyes adatok kezelése során a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (a továbbiakban: GDPR rendelet) - hozzájárulás
Heureka Group a.s. Online kereső IP-címe a cikk szerint. 6 par. 1 levél b) GDPR előírások - Szerződéses kapcsolatok teljesítése - keretszerződés

 

 

 

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatásának javítására, teljesítményének elemzésére és a használattal kapcsolatos adatok gyűjtésére. Harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk erre a célra, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az „Összes süti elfogadása" gombra kattintva kifejezi hozzájárulását az adatkezeléshez. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja beállításait.

Adatvédelmi nyilatkozat

Mutasd a részleteket

Bejelentkezés